Biuletyn Informacji Publicznej

Kierowca samochodu osobowego

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH W WARSZAWIE 

poszukuje kandydatów na stanowisko kierowcy samochodu osobowego

w Wydziale Administracji w Biurze Dyrektora Generalnego

 

Główne obowiązki

Obsługa transportowa Urzędu w tym Kierownictwa Urzędu

Codzienna obsługa samochodu

 

Wykształcenie

Minimum Średnie

 

Wymagania

Posiadanie prawa jazdy kat B min. 8 lat

Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy

Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy kierowcy

Dobra orientacja w topografii Warszawy

Pełna dyspozycyjność (wyjazdy również w soboty, niedziele i święta) – duża liczba nadgodzin.

 

Dokumenty

Życiorys i list motywacyjny

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Kopia prawa jazdy

Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać do 10 maja 2018 r.

Urząd do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4

00 - 926 Warszawa

Oferty należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu (wejście od ul. Żurawiej 3/5)

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie zasadnicze 2.100 zł brutto + dodatek za wysługę lat + nadgodziny + uznaniowe nagrody kwartalne

 

Umowa:

Okres próbny 3 miesięcy

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji

tel. (22) 336-77-81 lub (22) 336-77-80

e-mail: teresa.murawska@kombatanci.gov.pl