Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje o Urzędzie

Kierowca samochodu osobowego

URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
 W WARSZAWIE

 

poszukuje kandydatów na stanowisko kierowcy samochodu osobowego

 

 

Główne obowiązki:

Obsługa transportowa Urzędu w tym Kierownictwa Urzędu
Codzienna obsługa samochodu

 

Wykształcenie: średnie

 

Wymagania:

Posiadanie prawa jazdy kat B min. 8 lat
Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy
Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy kierowcy
Dobra orientacja w topografii Warszawy
Pełna dyspozycyjność

Dokumenty:

Życiorys i list motywacyjny
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zaświadczenie o niekaralności
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Kopia dowodu osobistego
Kopia prawa jazdy
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 15 lipca 2012 r.

UDSKIOR
ul. Wspólna 2/4
00 - 926 Warszawa

 

Wynagrodzenie: zasadnicze w wysokości ok. 1100 zł brutto + wysługa lat + premia regulaminowa w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego