Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb działania

Sposób załatwiania spraw kierowanych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Opisane w nim procedury i zasady postępowania tworzą ogólne ramy, według których sprawy są rozpatrywane i załatwiane przez organy administracji.

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach, które należą do kompetencji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych opisany jest w ustawach:

Poniższe łącza prowadzą do opisów procedur związanych z ubieganiem się o:

  • uprawnienia

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2014-05-26, 08:54 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="151".
2012-01-30, 11:25 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="151".
2012-01-25, 12:37 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="151".
2012-01-25, 12:33 Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="52".
2012-01-25, 11:46 Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="52".