Biuletyn Informacji Publicznej

Kierowca samochodu osobowego

URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
W WARSZAWIE

poszukuje kandydatów na stanowisko kierowcy samochodu osobowego

w Wydziale Administracji w Biurze Dyrektora Generalnego

 

 

Główne obowiązki

Obsługa transportowa Urzędu w tym Kierownictwa Urzędu

Codzienna obsługa samochodu

 

Wykształcenie

Minimum Średnie

 

Wymagania

Posiadanie prawa jazdy kat B min. 8 lat

Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy

Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy kierowcy

Dobra orientacja w topografii Warszawy

Pełna dyspozycyjność

 

Dokumenty

Życiorys i list motywacyjny

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Zaświadczenie o niekaralności

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Kopia dowodu osobistego

Kopia prawa jazdy

Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać do 4 kwietnia 2018 r.

 

Urząd do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4

00 - 926 Warszawa

 

Oferty można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu
(wejście od ul. Żurawiej 3/5) lub przesłać pocztą: decyduje data stempla pocztowego

 

Wynagrodzenie

ok. 3000 brutto z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia

 

Umowa:

Okres próbny 3 miesięcy

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji

tel. (22) 336-77-81 lub (22) 336-77-80

e-mail: teresa.murawska@kombatanci.gov.pl

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2018-03-16, 11:55 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="3182".
2018-03-16, 11:54 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2201".
2018-03-16, 11:54 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2200".
2018-03-16, 11:54 Radosław Dubisz Dodano nowy dokument o ID="1769".