Biuletyn Informacji Publicznej

Kierowca samochodu osobowego

URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

 W WARSZAWIE

 

poszukuje kandydatów na stanowisko kierowcy samochodu osobowego
w Wydziale Administracji w Biurze Dyrektora Generalnego

 

Główne obowiązki

Obsługa transportowa Urzędu w tym Kierownictwa Urzędu
Codzienna obsługa samochodu 

Wykształcenie

Minimum zawodowe

Wymagania 

Posiadanie prawa jazdy kat B min. 8 lat
Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy
Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy kierowcy
Dobra orientacja w topografii Warszawy
Pełna dyspozycyjność (wyjazdy  również w soboty, niedziele i święta) 

Dokumenty

Życiorys i list motywacyjny
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Kopia prawa jazdy
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać do 31sierpnia 2018 r.
Urząd do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 - 926 Warszawa
Oferty można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu
(wejście od ul. Żurawiej 3/5)
lub przesłać pocztą: decyduje  data stempla pocztowego 

Wynagrodzenie

ok. 2500 zł brutto  

Umowa

Okres próbny 3 miesięcy 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
tel. (22) 336-77-81 lub (22) 336-77-80
e-mail: teresa.murawska@kombatanci.gov.pl

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2018-08-14, 13:16 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="3190".
2018-08-14, 13:14 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2219".
2018-08-14, 13:14 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2218".
2018-08-14, 13:14 Radosław Dubisz Dodano nowy dokument o ID="1778".